Børnehuset Nordstjernen, Bornholm
Indhold
Velkommen
Personale
Lukkedage
Læreplaner
Skole/Dagtilbuds Rådgiver
Uddannelsesplan
Velkomstfolder
LOG-IN
Forældre Log-in
Personale Log-in
Kontakt
Børnehuset Nordstjernen, Bornholm
Thorkildsvej 57
3700 Rønne

Tlf.: 
E-mail: annette.nielsen@brk.dk
Åbningstider
Børnehave
Mandag06:15 - 16:36
Tirsdag06:15 - 16:36
Onsdag06:15 - 16:36
Torsdag06:15 - 16:36
Fredag06:15 - 16:36
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Vuggestue
Mandag06:15 - 16:36
Tirsdag06:15 - 16:36
Onsdag06:15 - 16:36
Torsdag06:15 - 16:36
Fredag06:15 - 16:36
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Velkommen
Velkommen til Børnehuset Nordstjernen

Pædagogisk Profil

Nordstjernen er et integreret dagtilbud under Bornholms Regions Kommune. Vi har til huse i Rønne Nord. Børnehavens normering er 26 børn og 11 vuggestuebørn.

I Nordstjernen er der vuggestuegruppen Stjernerne og børnehavegruppen Raketterne. Vi har et trygt miljø, børnene kan udvikle sig i. Det er vigtigt, at børnenes tillid og nysgerrighed bliver mødt med planlagte og spontane pædagogiske aktiviteter, der kan udvikle det enkelte barn. Ligesom det er vigtigt, at vi skaber et inkluderende miljø, der tilgodeser forskellighederne. Vi har delt børnene op i aldersrelaterede mindre grupper, hvilket giver et godt fællesskab og godt fundament for den pædagogiske planlægning. Vi ser barnet som et selvstændigt barn med forskellige behov og styrker. Herudfra kan barnet udvikle sig med sin egen personlighed. Vi vægter forældresamarbejdet højt, da det er en forudsætning for trivsel og udvikling.

Pædagogik

Vi arbejder proces- og værdiorienteret med udgangspunkt i omsorg, tryghed, anerkendelse, leg og inklusion. Vi mener, at især legen, når den understøttes af nærværende og professionelle voksne, er med til at udvikle og udruste det enkelte barn til livets videre færden.

Vores fornemmeste opgave er, at skabe rum for, at børnene i børnehuset er i et trygt miljø med fokus på læring gennem leg, venskaber og forpligtende fællesskaber.

Læreplanerne skal ses i sammenhæng med vores pædagogiske ansvar, Dagtilbud Vest og Bornholms Regionskommunes børne- og inklusionspolitik.

Evaluering og dokumentation

De pædagogiske læreplaner er lovpligtige, og vi hilser dem specielt velkommen, fordi det giver os mulighed for at synliggøre og dokumentere den vigtige læring, der foregår i vores institution, og samtidig sætte fokus på betydningen af, at ressourcerne følger med. Læreplanerne skal være synlige i praksis og gøre en forskel.

I Nordstjernen arbejder vi med billeddokumentation og dagbog, som er blevet en integreret del af vores praksis. Her har vi mulighed for konkret synliggørelse både i børnehuset, på hjemmesiden, Infoba.dk, barnets bog osv. Vi har et digitalkamera til hver gruppe og et videokamera, så vi løbende kan fortælle børnenes historie både i forhold til deres hverdagsliv og specielle begivenheder. Desuden evaluerer vi gennem praksisfortællinger.